Seagull Entourage Concert Hall CW Electro Acoustic, Autumn Burst